sansür

« Sözlük Dizinine Dön

Mevcut iktidar ilişkilerine ya da sosyo-kültürel dengelere zarar vereceği düşünülen her türlü yazılı, sözlü veya görüntülü iletişimin denetim altına alınması. İletişim merkezlerinin kendi kendilerini denetlemelerine de otosansür denir.

İngilizcesi:
censorship
« Sözlük Dizinine Dön