veriler

« Sözlük Dizinine Dön

1. İşlenmemiş, yorum yapmaya imkân verecek düzeyde sistemleştirilmemiş, ham bilgiler. 2. Bir sorunun çözümü araştırılırken olduğu gibi alınan yahut öyle olduğu kabul edilen fikir ve önermeler. 3. Matematiksel ve istatistiksel çalışmalar ve daha genelde tüm araştırmalarda kullanılan rakam, tablo, seri ve ham bilgiler bütünü.

İngilizcesi:
data
« Sözlük Dizinine Dön