yapısalcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Çözümleme birimi olarak, yapıyı alan ve yapıyı da onu oluşturan ögelerin toplamından daha farklı bir nitelikte kabul eden yaklaşım. Buna göre bir cümlenin anlamının o cümleyi oluşturan kelimelerin anlamlarının toplanması ile değil, fakat tam tersine kelimelerin anlamlarının o dilin bütünlüğü içinde oluşması gibi, toplumsal olay veya kurumlar da içinde yer aldıkları toplumsal yapının bütünlüğü ile ilişkileri çerçevesinde anlaşılabilirler. bkz. postyapısalcılık.

İngilizcesi:
structuralism
« Sözlük Dizinine Dön