postyapısalcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Sosyal bilimlerde dilin işlev ve konumu eksenli yapısalcı çözümlemelerin eleştirisi ve aşılmasına yönelik görüşler. Buna göre dil, yapısalcıların ileri sürdüğü gibi kelime ve o kelimeleri bir araya getiren gramatik kurallar kümesinden ibaret değildir. Aksine dil, anlamın kurulduğu ve kültürel pratiklerin örgütlendiği, insanların dünyalarını anlayıp temsil ettikleri sözsel veya sözsel olmayan bir sistemdir. Bu yüzden fikirler birer temsil değil, maddi ilişkilerin hem bir nedeni, hem de bir sonucudurlar. bkz. yapısalcılık, yapıçözüm, söylem çözümlemesi.

İngilizcesi:
poststructuralism
« Sözlük Dizinine Dön