söylem çözümlemesi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir söylemin içine saklı biçimde bulunan ideolojik, hiyerarşik ve etik unsurların ortaya çıkarılması ve bu şekilde söylemin temel unsurlarının belirginleştirilmesi amacına yönelik bir sosyal araştırma yöntemi. bkz. söylem, anlatı, meta-anlatı, yapıçözüm.

İngilizcesi:
discourse analysis
« Sözlük Dizinine Dön