içerik çözümlemesi

« Sözlük Dizinine Dön

Muhteva analizi. İçerik analizi. Kitap, dergi, makale, konferans, radyo veya televizyon programı gibi ürünlerin ya da etkinliklerin içeriklerinin belirli ölçütler çerçevesinde sınıflandırılıp sistemli bilgiye dönüştürülmesi. bkz. söylem çözümlemesi, söylem, yapıçözüm.

« Sözlük Dizinine Dön