yetki genişliği

« Sözlük Dizinine Dön

Hiyerarşik bir örgüt içerisinde, gerek yasal düzenlemeler sonucu gerekse üst kademedeki yöneticilerin ihtiyari olarak bir kısım yetkilerini, hem örgüt içerisinde yetki ve sorumluluğu dağıtmak, hem de kırtasiyeciliği enaza indirerek iş akışını hızlandırıp verimliliği artırmak amacıyla alt kademedeki yöneticilere devretmesi.

« Sözlük Dizinine Dön