akademik özerklik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Sadece eğitimin niteliği bakımından de­ğil, yönetim bakımından da eğitim kurumlarının dış denetim ve müdahalelerden, emrivakilerden bağımsız olması; müfredat programını kendisinin belirleyip, yönetim organlarını kendisinin seçebilmesi. 2. Akademik kurumların, siyasi otoritenin tasarruf ve müdahalelerinden bağımsız olarak faaliyette bulunması.

İngilizcesi:
academic autonomy
« Sözlük Dizinine Dön