alfabe

« Sözlük Dizinine Dön

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü.

İngilizcesi:
alphabet
« Sözlük Dizinine Dön