algı

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanın, duyu organları aracılığıyla olay, nesne ve ilişkileri birbirinden ayırt etmesi.

İngilizcesi:
perception
« Sözlük Dizinine Dön