algıcılık

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanın sadece zihinsel olanı değil, kendi dışında nesnel olanı da, olduğu gibi, doğru biçimde ve aracısız olarak kavrayabileceğini ileri süren yaklaşım.

İngilizcesi:
perceptionism
« Sözlük Dizinine Dön