alivre işlemler

« Sözlük Dizinine Dön

Herhangi bir malın alım-satım anlaşması ile söz konusu malın teslimi arasında belirli bir sürenin bulunduğu alım-satım işlemleri. Buna göre satıcı belli bir zaman sonra istenilen nitelikteki malı hazırlayacağını, alıcı da belirlenmiş fiyattan o malı satın alacağını taahhüt eder.

İngilizcesi:
time bargaining/short selling
« Sözlük Dizinine Dön