anahanlık

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. anaerkillik.

« Sözlük Dizinine Dön