anaerkillik

« Sözlük Dizinine Dön

Anahanlık. Matriarki. 1. Kadının hakim konumda olduğu, ilişkilerin kadın merkezli yürütüldüğü toplumsal örgütlenme biçimi. 2. Ana egemenliğine dayanan, sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde anayı esas alan, kadının siyasal görevler üstlendiği sosyal-hukuksal sistem.

İngilizcesi:
matriarchy
« Sözlük Dizinine Dön