anasoyluluk

« Sözlük Dizinine Dön

Miras hakkı ve soy zincirinin anne kanalıyla devam ettirilmesi. bkz. ataerkillik, anaerkillik.

İngilizcesi:
matrilinearity
« Sözlük Dizinine Dön