anketör

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bilimsel araştırma kapsamında veya belirli bir konuda ilgili kamuoyunun görüşünü tespit etmeye yönelik olarak, sözlü veya yazılı yollardan ilgili kişilerin görüşlerini veya tutum ve tepkilerini derleyen kişi.

İngilizcesi:
interviewer
« Sözlük Dizinine Dön