antropik ilke

« Sözlük Dizinine Dön

İnsancıl ilke. Dünya veya evreni açıklamaya çalışan kuramların, dünyanın, yaşamın ve soru sorma kabiliyetine sahip insan türünün var olduğu gerçekliği çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren ilke. Buna göre insan evreni anlama ve açıklamaya çalışırken, bunu yapmak için kullandığı kavrama yeteneklerine sahip olma durumu göz ardı edilirse, her şey çok garip görünmeye başlar. Örneğin yüz kez yazı tura atıp her birini kaydettiğimizi (1. yazı, 2. yazı, 3. tura, 4. yazı… gibi) düşünelim. Yüzüncü yazı-turadan sonra elimizde oluşan yüz adımdan oluşan bu diziye bakarak, bunun aynen tekrar gerçekleştirilmesi ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu görürsünüz. Sıfıra yakın bir ihtimalle gerçekleşeceği düşünülen bir şeyin, az önce fiilen gerçekleştirilmiş olmasına şaşmamış olmanız, ancak bu antropik ilke ile açıklanabilir.

İngilizcesi:
anthropic principle
« Sözlük Dizinine Dön