argo

« Sözlük Dizinine Dön

Daha çok alt kültürlerde yaygın olan, görece kaba dil. Genellikle eğitim düzeyi düşük kesimlerde, infor­mel yahut kayıt dışı sektörlerde, veya genç arkadaş grupları arasında kullanılan, çoğu kez cinsel çağrışımları olan kelime ve deyimlerle konuşulan kaba dil.

İngilizcesi:
slang
« Sözlük Dizinine Dön