asgari geçim düzeyi

« Sözlük Dizinine Dön

En düşük geçim düzeyi. Kişinin kendini yeniden üretebilmesi, işini yapabilmesi ve sağlıklı yaşayabilmesi için zorunlu fiziksel gereksinimlerini ve hayatını insanlık haysiyetine yaraşır biçimde devam ettirebilmesi için zorunlu sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek geçim düzeyini sağlayan, en düşük gider miktarı.

İngilizcesi:
subsistence level
« Sözlük Dizinine Dön