ayna benlik

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bireyin başkaları nezdinde ne tür bir izlenime sahip olduğuna dair kanaatine göre benliğini oluşturması, tutum ve davranışlarını şekillendirmesi. Buna göre benlik, içgüdüler veya doğuştan gelen dürtülerin değil, karşılıklı beklentilerin bir sonucu olarak birlikte yaşayan insanların ortak ürünü olacak biçimde oluşur. bkz. benlik.

İngilizcesi:
looking-glass self
« Sözlük Dizinine Dön