azalan oranlı vergi

« Sözlük Dizinine Dön

Mütedenni vergi. Vergi matrahı büyüdükçe vergilendirme oranının azaldığı vergi türü. Zenginlerin oransal olarak daha az vergilendirilmesi. Vergi adaletine aykırı özelliği nedeniyle bu vergi, yaygın kullanımı olan bir vergi türü değildir. bkz. artan oranlı vergi, vergi.

İngilizcesi:
regressive tax
« Sözlük Dizinine Dön