ayni haklar

« Sözlük Dizinine Dön

Kişinin eşya ile doğrudan doğruya olan ilgisinden kaynaklanan, başkalarına karşı eşya cinsinden (ayni olarak) öne sürebileceği haklar. Eşya ya da mal cinsinden olmayıp da parasal olarak ileri sürülebilecek haklara da nakdi haklar denir.

İngilizcesi:
rights in kind
« Sözlük Dizinine Dön