Baconculuk

« Sözlük Dizinine Dön

İngiliz düşünür F. Bacon’ın, bilginin güç (kuvvet/iktidar) olduğu ve bilgi sahibi olmanın güç elde etmek anlamına geldiğine ilişkin görüşlerine dayanarak, doğanın bilgiyi kullanarak insan egemenliğine sokulmasının meşru ve kaçınılmaz olduğunu savunan görüş.

İngilizcesi:
Baconism
« Sözlük Dizinine Dön