bağlantısızlık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir devletin askeri veya siyasi güçlerinin büyük devletler tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmasını reddeden dış politika stratejisi.

İngilizcesi:
non-alignment
« Sözlük Dizinine Dön