bağlantısızlık hareketi

« Sözlük Dizinine Dön

1950’li yılların sonuna doğru Birleşmiş Milletlerdeki üye sayı dengesinin Üçüncü Dünya’ya doğru kayması ve Güney-Sovyetler Birliği ilişkilerinin bozulması sonucu ortaya çıkan ortamda gelişen; Kuzey’in Güney’e müdahalesini eleştiren, dünya politikasının NATO ve Varşova Paktı tarafından belirlenmesini protesto eden, ideolojik ve politik rekabetin doğurduğu kutuplaşmaya karşı çıkan ve barış içinde bir arada yaşama kuralına uygun bağımsız bir dış politika, bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesi, hiçbir askeri ittifaka üye olmamak ve kendi topraklarında yabancı bir askeri gücün bulunmasına izin vermemek gibi ilkeler etrafında Hindistan’ın önderliğinde bir araya gelen devletlerin oluşturduğu uluslararası hareket.

İngilizcesi:
non-alignment movement
« Sözlük Dizinine Dön