bireysel ekonomik denge

« Sözlük Dizinine Dön

Neoklasik iktisadi analizde, bireyin ihtiyaçlarının tatmininde kendi sınırlı kaynaklarını, onlardan maksimum fayda elde edecek biçimde kullanmasıyla ulaştığı denge durumu.

İngilizcesi:
individual’s economic equilibrium
« Sözlük Dizinine Dön