biyolinguistik çeşitlilik

« Sözlük Dizinine Dön

Yeryüzünde bitki ve hayvan türleri yanında insanların oluşturduğu kültür ve dilleri de kapsayan zengin görüntü.

İngilizcesi:
biolinguistic diversity
« Sözlük Dizinine Dön