bölgesel

« Sözlük Dizinine Dön

Coğrafi, ekonomik veya siyasal olarak benzeşen ülkelerin veya bir ülke içindeki illerin ortak yönlerini niteleyen sıfat.

İngilizcesi:
regional
« Sözlük Dizinine Dön