Bolşevizm

« Sözlük Dizinine Dön

Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi içerisinde 1903 yılından itibaren meydana gelen gruplaşmada, çoğunluğu oluşturan ve kendilerini Komünist Parti olarak adlandıran, 1917 devrimini gerçekleştiren V.I. Lenin ve arkadaşlarının K. Marks’ın görüşlerinden yola çıkarak geliştirdikleri anlayış.

İngilizcesi:
Bolshevism
« Sözlük Dizinine Dön