menşevizm

« Sözlük Dizinine Dön

Rus Sosyal Demokrat Partisi içerisinde yer alan ve henüz kapitalizmin tam anlamıyla gelişmediği Rusya’da doğrudan sosyalizmin kurulamayacağı, bu nedenle önce Batıdakilere benzer bir burjuva demokrasisi aşamasının zorunlu olduğu, disiplinli ve dar kadrolu bir parti yerine geniş tabanlı, daha az merkeziyetçi bir siyasi örgütlenmenin gerekli olduğunu savunan, kısaca, parlamenter Marksistler denebilecek bir grubun çevresinde oluşan siyasi hareket. bkz. bolşevizm.

İngilizcesi:
menshevism
« Sözlük Dizinine Dön