Bretton Woods Sistemi

« Sözlük Dizinine Dön

Dünya ticaretinin yapay sınırlamalardan arındırılarak ülkelerarası dış ticaretin serbestleştirilmesi, ikili anlaşmalar yerine çok taraflı ticarete geçilmesi, dış ödeme güçlüklerinin giderilmesi gibi ilkeler çerçevesinde Bretton Woods Konferansları sonucunda oluşturulan uluslararası parasal sistem. Sistemin temel kurumları IMF ve IBRD (Dünya Bankası) olarak ortaya çıkarken; uluslararası parasal ilişkilerde dolar dışındaki paraların dolara, doların ise altına endekslendiği sabit döviz kuru sistemi benimsenmiş; söz konusu sistem petrol şoklarının yaşandığı 1970’li yıllara kadar devam etmiştir.

İngilizcesi:
Bretton Woods System
« Sözlük Dizinine Dön