büyük sayılar kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Bir küme içinde birbirinden bağımsız olarak gerçekleşen olaylarda, kümenin eleman sayısının artmasının, gerçekleşen değeri beklenen değere yaklaştırması; eleman sayısı arttıkça bireysel değişmelerin birbirini dengelemesi sonucu, ortalamadan sapma ihtimalinin düşmesi. Örn. Bir yazı tura oyununda yazı veya tura çıkma ihtimali (beklenen değer) yüzde ellidir. Ama tecrübe ile biliriz ki, her parayı atışta peş peşe bir yazı, bir tura çıkması da söz konusu olmaz, peş peşe iki veya üç kez yazı yahut tura da çıkabilir (gerçekleşen değer). Ama deneme sayısı artıkça ortalama yazı veya tura çıkma oranı yüzde elliye yaklaşılır. İşte büyük sayılar kuramı bize, örneğin bin denemede yazı veya tura çıkma ihtimalinin, beklenen değer olan yüzde elliye yaklaşma ihtimalinin, yüz denemeye göre daha fazla olduğunu söyler.

İngilizcesi:
law of large numbers
« Sözlük Dizinine Dön