çevrimsel yaklaşım

« Sözlük Dizinine Dön

Döngüsel yaklaşım. Genelde tarihin ya da insanlık tarihinde görülen uygarlıkların, özelde de tek tek insan ve toplumların gelişim süreçlerinin tekdüze, doğrusal ve geri döndürülemez bir seyir izlemediklerini; tersine döngüsel, inişli çıkışlı, birbiriyle karşılaştırılamayacak özgünlükte iç dinamiklere sahip bir gelişme çizgisine sahip olduklarını savunan yaklaşım. bkz. doğrusal ilerlemeci yaklaşım.

İngilizcesi:
cyclical/circular approach
« Sözlük Dizinine Dön