doğrusal ilerlemeci yaklaşım

« Sözlük Dizinine Dön

Doğal veya sosyal olayların, insan topluluklarının yarattığı uygarlıkların, beşeri bilgi ve değer yargılarının birikimsel evrimci bir biçimde ve birbirini bütünleyerek geliştiğini savunan yaklaşım. Buna göre, insanlık tarihi ilkellikten modernliğe, insan bilgisi de metafizik ve teolojik düşünme biçiminden pozitif ve bilimsel düşünme biçimine doğru geri döndürülemez bir süreçle ilerlemektedir. bkz. çevrimsel yaklaşım, döngüsel tarih anlayışı, üç hal kanunu.

İngilizcesi:
linear progressivist approach
« Sözlük Dizinine Dön