çiftler halinde öğrenme

« Sözlük Dizinine Dön

Öğrenicilerden, kendilerine bir kelime ya da hece sunulduğunda bir başka kelime veya hece ile cevap vermeleri beklenen öğrenme yöntemi.

İngilizcesi:
paired-associate learning
« Sözlük Dizinine Dön