danıştay

« Sözlük Dizinine Dön

Devlet şurası. Yönetimle ilgili sorunların çözüme bağlandığı en üst mahkeme. İlk kez 1868’de Fransa’da, sonra Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede kurulan Danıştay, başlangıçta mahkeme olmaktan çok hükümetin bir danışma organı iken zamanla, bir yandan vergi ve idare mahkemelerinin temyiz mercii ve bazı davaların ilk ve son derece mahkemesi olan en yüksek idare mahkemesi; öte yandan başbakan ve bakanların gönderdiği kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildiren en yüksek danışma ve inceleme organı özelliği taşıyan bir kuruma dönüşmüştür.

İngilizcesi:
council of state
« Sözlük Dizinine Dön