anayasa mahkemesi

« Sözlük Dizinine Dön

Kanun ve meclis içtüzüklerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen; cumhurbaşkanının, bakanların, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay, Sayıştay başkanı ve üyelerini, cumhuriyet başsavcısını, askeri yargıtay başsavcısını ve kendi üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayan ve ayrıca anayasayla verilen diğer görevleri de yapan, kararları temyiz edilemeyen yüksek mahkeme.

İngilizcesi:
constitutional court
« Sözlük Dizinine Dön