darboğaz

« Sözlük Dizinine Dön

1. Üretim sürecinde karşılaşılan, faktör piyasasındaki arz ve taleple ilgili, giderilmesi güç dengesizlik durumu, ekonomik darboğaz. Söz konusu dengesizlik krediler, döviz rezervleri, hammadde kaynakları vb. girdilerin ihtiyaç duyulan düzeyin çok altına düşmesinden kaynaklanabilir. 2. Gerek ülke içi, gerekse ülkelerarası siyasi ilişkilerde çözülmek istenen kimi sorunların çıkmaza girmesi; bir anlaşmaya varabilme noktasında aşılması güç engellerle karşılaşılması durumu, siyasi darboğaz.

İngilizcesi:
bottleneck
« Sözlük Dizinine Dön