doğrulanabilirlik ilkesi

« Sözlük Dizinine Dön

Mantıksal pozitivistler tarafından geliştirilen ve bir önermenin bilimselliğinin, muhtemel gözlem önermeleriyle doğrulanabilir bir mantıksal yapıya sahip olmasına bağlı olduğunu öngören ilke. bkz. yanlışlanabilirlik ilkesi, mantıksal pozitivizm.

İngilizcesi:
verifiability principle
« Sözlük Dizinine Dön