gözlem

« Sözlük Dizinine Dön

1. Olay, olgu veya ilişki çeşitlerinin biçim ve özelliklerini derleme. 2. Bilgi edinmek amacıyla, bilinçli, planlı ve sistemli bir şekilde olay, nesne veya ilişkilerin duyu organları aracılığı ile incelenmesi. bkz. deney, kuram. 3. Bir değişkenin aldığı değer.

İngilizcesi:
observation
« Sözlük Dizinine Dön