alan çalışması

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanların görüş, tutum ve davranışlarına ilişkin bilgi toplama amacıyla görüşme-konuşma, uzun süreli gözlem gibi veri toplama tekniği.

İngilizcesi:
fieldwork
« Sözlük Dizinine Dön