doğu despotizmi

« Sözlük Dizinine Dön

Toprak mülkiyetinin devlete ait olduğu, bütün vatandaşların yöneticinin kölesi olarak muamele gördüğü, devletin gücüne karşı vatandaşların haklarını koruyacak ve devlet ile vatandaş arasında iktidar kullanımını dengeleme işlevi görecek hiç bir ara kurumun gelişmesine imkân tanımayan yönetim tarzı. bkz. despotizm, Asya tipi üretim tarzı.

İngilizcesi:
oriental despotism
« Sözlük Dizinine Dön