Asya tipi üretim tarzı

« Sözlük Dizinine Dön

ATÜT. Avrupa’da feodal üretim tarzının egemen olduğu Ortaçağ’da, Asya toplumlarında geçerli olan üretim tarzını ifade etmek üzere türetilen kavram. İlk kez K. Marx tarafından kullanıldığı kabul edilen ATÜT, çağın temel üretim aracı olan toprağın mülkiyetinin devlete ait olduğu, küçük el sanatları ve tarımla uğraşan kapalı köy birimlerinden oluşan Asya toplumlarında, ürünün bir bölümüne devletin el koyduğu, buna karşılık ulaşım, haberleşme ve sulama gibi bayındırlık hizmetlerinin merkezi otorite tarafından yerine getirildiği bir toplumsal yapılanmayı ifade etmektedir.

İngilizcesi:
Asiatic mode of production
« Sözlük Dizinine Dön