durumsal çözümleme

« Sözlük Dizinine Dön

Rasyonellik ilkesi çerçevesinde tanımlanan belirli durumlarda faillerin nasıl davranış göstereceklerini tahmin etmeyi amaçlayan çözümleme biçimi. Örn. Kuyumcu Hasan’ın iş yeri soyulmuştur (durumun tanımlanması). Bu gibi durumlarda yapılması gereken en uygun şey polise haber vermektir (rasyonellik ilkesi). Failler daima durumlarının gerektirdiği en uygun davranışı göstereceklerinden Kuyumcu Hasan da polise haber vermiştir (açıklama). bkz. rasyonellik ilkesi.

İngilizcesi:
situational analysis
« Sözlük Dizinine Dön