ekonomik baskı

« Sözlük Dizinine Dön

1. Emeğini satarak hayatını kazanan veya gelir bakımından başka insanlara bağımlı olan insanların, gelirini kaybetmek, aç veya işsiz bırakılmakla tehdit edilerek daha düşük ücretle çalışmaya, yahut bazı düşünce ve davranış kalıplarını benimsemeye zorlanmaları. 2. Ekonomik faaliyetlerde ve iktisadi hayatın yönlendirilmesinde etkili olan çevrelerin, kendi istek ve çıkarları doğrultusunda kararların alınmasını sağlamaya yönelik olarak, siyasal karar alıcılar üzerinde mali-parasal araçlarla yaptıkları baskı.

İngilizcesi:
economic pressure
« Sözlük Dizinine Dön