ekonomik istikrar

« Sözlük Dizinine Dön

Enflasyon, işsizlik, reel büyüme, faiz oranları, yatırımlar ve cari işlemler dengesi gibi başlıca makro ekonomik göstergelerin görece kararlı bir seyir izlemesi; dalgalanmaların az olması; öngörülebilirliğin olduğu, belirsizliğin ve riskin görece düşük düzeyde olduğu ekonomik ortam.

İngilizcesi:
economic stability
« Sözlük Dizinine Dön