endüstriyel demokrasi

« Sözlük Dizinine Dön

İşçilerin yoğun olduğu sanayi bölgeleri ve işyerlerinde, demokrasinin temel ilkelerine uygun olarak idari ve ekonomik kararların, çalışanların da katılımıyla belirlenmesi; demokratik yöntemlerin global siyasal kararların yanı sıra yerel, idari kararların alınmasında da kullanılmasını öngören demokrasi anlayışı. bkz. demokrasi, yerel demokrasi, demokratik elitizm.

İngilizcesi:
industrial democracy
« Sözlük Dizinine Dön