etkileme

« Sözlük Dizinine Dön

Etkide bulunma; başkalarının düşünce ve tavırlarını yönlendirme, onlarda iz bırakma. Herhangi bir yolla başkalarının tutum veya davranışları üzerinde maksatlı sonuçlar ortaya çıkarabilme. bkz. iktidar.

İngilizcesi:
influence
« Sözlük Dizinine Dön