evanjelik

« Sözlük Dizinine Dön

İsa’ya sadakat ve onun konuşmalarını okuyarak günahtan kurtulmayı öngören Protestanlık mezhebi. Bağlıları İsa’yı ‘kurtarıcı’ olarak gören, bu sayede Cennete gideceklerine inanan, kıyametçi inanışlarıyla tanınan fundamentalist Hristiyan mezhep. Bu mezhebin bağlıları. bkz. Evanjelist.

İngilizcesi:
evangelical
« Sözlük Dizinine Dön