evrensel

« Sözlük Dizinine Dön

Cihanşümul. Bütün dünyayı içine alan, geniş kapsamlı. Bir kültüre, bir ülkeye veya belirli bir zamana bağlı olmayan, bütün insanlar ve toplumlar için geçerli olan, olduğu varsayılan. bkz. küresel, yerel.

« Sözlük Dizinine Dön